Esileht
Uudis

                                                 

               Alates  01. 12. 2016  asume uuel aadressil:  Rüütli t.23, 80010 Pärnu                            

                                                               2020

          Jaanuar                       Kõikide toimingute taasalustamine


                                                                2019

      Jaanuar  21.      Arutelu  Rootsi  rahvusvahelise metsandusmessi                                   ELMIA-2019  õppereisist .   Mess toimub 6-8 juunini     

       Veebruar  07.     Algab ELMIA-2019 õppereisist osavõtjate registreerimine 

 

       Märts  13 .    "E-kodanik" arvutikoolitus, Rüütli 23, algus  9.00

      Märts  15.    KIK toetustaotluste esitamise tähtaeg 

      Märts  29.    Patendivolinike Koja esimene töökoosolek Tallinnas 

      Aprill. 25 - 27.     Tartu Maamess

      Aprill  26     PMS  20 tegevusaasta koosolek Pärnu Loodusemajas.    

      Juuni 6-8     Metsandusmess Rootsis   ELMIAskog -2019

      Juuli  31     Ühisarutelu Soome erametsaomanikega Tervises  kell 16

     Juuli  31      Kasepässik. Suomen Pakuri OY ettekanne, kell  17.30

    August  24   Kogu pere Metsapäev -  2019  Rakveres

     September  03    Kasepässiku kasvatamine Suomen Pakuri OY  katsealadel

    September  4-6      Jyväskylän Puumessut

    September  15        Kõikide toimingute ajutine peatamine

 

             2018

Jaanuar  10-11     Metsaühistute õppepäev  Klaara-Manni puhkemajas,  Toris
Jaanuar   25-27   Soome erametsaomanike külastusreis, ühiskoolitus Pärnus 

 Märts   10       Kasepässiku õppepäev erametsaomanikele, Soome metsafirmade     kogemuste baasil

Aprill  20         Pärnumaa Metsaomanike Seltsi aastakoosolek.          EST-FOR  esitlus  rafineerimistehasest
Aprill  19-21        Tartu Maamess.  Kasepässiku  jätkukoolitus

August  29-30     Erametsaomanike õppereis Soome: 
                            1. Kanta-Hämeen mhy esitlus Soome metsaomanikest  
                            2. Saarineni  jõulukuuskede     perefirma tutvustus
                            3. Metsamess FinnMETKO-2018  

September 20     Koolituspäev tööohutusest metsatöödel 

Oktoober   27      Ühisarutelu Soome erametsaomanikega  Pärnus
November  12     TPI elektriinseneride (elektriajamid) õppegrupi            kokkutulek - 52
November  14    30 aastat  Vaasa ja Pärnu Inseneride Liidu     koostöölepingust.  Pirkka Kärki  Pärnus.
November  30    PMS õppepäev erametsaomanikele 
 

                                                        2017 

Jaanuar  16       Alustame huviliste registreerimist  metsandusvaldkonna rahvusvahelise messi  ELMIA-2017  külastusgrupi koosseisu. Reisi programm ja külastatavad Rootsi metsaomanike organisatsioonid  on täpsustamisel

 Veebruar  01     Kohtumine ja ühisarutelu Pärnus  Soome bioenergeetikafirma  BIOFIRE OY esindajatega 

Veebruar 20-22    Interneti ja arvutitealane metsandusvaldkonnasuunaline koolitus Luua metsanduskoolis

Märts  07   Metsandusalaste toetuste infopäev  Paides

Märts  08  Maaülikooli infopäev  ühistegevuse valdkonnast,  Paides

Märts 11   Pärnumaa Metsaomanike Seltsi õppepäev metsanoorendike   hooldusest, Ridalepas

Märts  13-17         Sloveenia - Soome -  Läti  ja Eesti metsandusvaldkonna koolitajate täienduskursus Soomes, Jyväskylä Kõrgemas Metsanduslikus Ametikoolis

Märts 27   Ühistegevuse jätkukoolitus  Eesti Maaülikoolis Tartus

Märts 30  Teabepäev bioenergia kasutamise kogemustes Eestis, Särevere koolituskeskuses 

Aprill  10   Taani metsandusvaldkonna konsulendi ja koolitaja  ettekanded, Pärnus, Tallinna Tehnikaülikooli Pärnu Esinduses 

Aprill 26    Maaülikooli ühistegevuse  jätkukoolitus Rõngus

Mai 09      Maaülikooli ühistegevuse  jätkukoolitus Rõngus

Mai 23-24     Metsameetme 2017  infopäevad Türil 23.05  ja Valgas  24.05

Mai  30    Maaülikooli ühistegevuse  jätkukoolitus Tartus. Ühistute majandustegevus, finantsanalüüs, kapitali kaasamine

Juuni   7-10     Rahvusvaheline metsandusnäitus Rootsis ELMIA-2017,  Erametsakeskuse  korraldab messi külastuseks õppereisi 

Juuni 13-15  Sloveenia - Soome - Läti - Eesti  metsaomanike koolitajate ühisprogrammi lõpukursus Riias 

September  6-8.        Puu- ja bioenergia messut. Jyväskylä, Soome 

September  13-14.   Loodusturismi õppepäevad Hiiumaal 

Oktoober  03.          Puitkütuste õppepäev Tallinnas, hotell Euroopa 

Oktoober 11.          Õppepäev "Puit energiaks 2017"  Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses.  

Oktoober 28          Õppepäev " Metsapuude, metsapõõsaste ja metsamarjade kasutamine            loodusravimitena  "

November 10-12    Metsandusvaldkonna näitus Helsingi Messikeskuses. Meie õppereis  laupäeval 11.11 

November 15        Õppepäev " Metsapuude, metsapõõsaste ja metsamarjade kasutamine  tervistava toiduna  "

 

                                                        2016

 

25.jaanuar        Arutelu Läti metsandusvaldkonna esindajetega ühisprojektides osalemiseks  :             

                      1. jõgede veekaitsevööndi looduskaitseliste piirangutest metsaomanikele

                     2.  kooliõpilastele metsandusalaste ja looduskaitseliste algteadmiste andmise  praktikast

                     3.  Koostöölepingu ettevalmistus Salacgriva ja Pärnu metsaomanike organisatsioonid 

 

16. veebruar    Õppepäev teemal: metsade uuendamine, taimekaitsevahendid põdrakahjustuste                                                             vältimiseks, Hübriidlehised   

04 - 08. aprill   Läti, Soome, Sloveenia ja Eesti    metsaomanike koolitajate ühiskoolitusnädal Eestis,                                   Tallinnas ja Pärnus    

05. aprill    Pärnumaa metsaomanike seltsi  ühisarutelu Läti ja Soome erametsaomanike esindajatega                           koostöövõimaluste väljaselgitamiseks ja ühisürituste korraldamiseks.

 

  • 05. aprill      Seoses Eesti intellektuaalomandi valdkonna seadusandluses toimunud muudatustega ja nõudega, et IP valdkonnas tegutseva firma ärinimes peab tingimata sisalduma termin "patendibüroo" olime sunnitud osaliselt muutma oma ärinime, asendades termini "inseneribüroo" terminiga "patendibüroo".   Kontaktandmed, samuti kõik muud rekvisiidid ja lepingulised kohustused on jäänud endisteks.

 

29. aprill    Pärnumaa metsaomanike seltsi metsatoetuste alane rühmanõustamine ja liikmete        aasta  üldkoosolek Pärnumaa Kutsehariduskeskuses algusega kell 11.00

 28. juuni.   Suomenselkä MHY õppegrupi külaskäik Pärnumaa erametsaomanike metsavaldustesse. (Vambola Bakhoff ja Heno Ats ).

16. august.   Erametsaomanike ühiskoolitus koos Soome metsandusvaldkonna masinate ja tarvikute tootjatega oü-s Hento, Saarde vallas. 

31.08 - 02.09   Õppereis Soome Jyväskylä Ammattikorkeakoulun bioenergia instituuti ja katselaboritesse. Rahvusvahelise metsandusnäituse FINNMETKO-2016 külastus.    Tutvumine ja ühisarutelu Kanta-Hämeen MHY esindajatega.

04-09.september   Metsanduslik õppereis Sloveeniasse.     Läti - Eesti -Soome - Sloveenia  metsandusvaldkonna  nädalane  ühiskoolitus. 

07-08. November.  Ühisarutelud Soome bioenergia firmade Brofta OY ja Biofire OY esindajatega Audru valla Jõõpre küla soojamajandusest. 

01. Detsember.  Meie büroo  asub nüüd uuel aadressil:  Rüütli t. 23,  80010 Pärnu.  Telefoninumbrid, mailiaadressid ja muud rekvisiidid on kõik jäänud endisteks.

Loe edasi...
 
Firmast

Inseneribüroo Uneko on moodustatud 1994.a tolleaegse Pärnumaa Inseneride Liidu baasil.
Tegevusvaldkondadeks on algusaastatest peale olnud:
  • Täiskasvanute täienduskoolitus kõrgendatud ohtlikkusega kutsealadel
  • Tööstusomandialased teenused  (Kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainlahendused)
  • Tõlketeenused, täpsemalt tehniliste tekstide tõlge (Seadmete montaazi-, kasutuse-  ja hoolduse juhendid)
Oleme tihedas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ), olles nende esindus Pärnus ning samuti ka TTÜ spin-off ettevõte Pärnus.
 Aastate jooksul on lisandunud ka uued tegevusvaldkonnad, näiteks aastal 2008 lisandus:
  • Erametsaomanike nõustamine ja metsatööde ohutusalane koolitus. Innovatiivsed lahendused peremetsade hooldamisel ja puidu kasutamisel. Puuenergia kasutamine soojuse tootmiseks. Metsataimede kaitse ulukikahjustuste vastu.
Meie koostööpartnerid:   Oleme tihedas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga,  Patendiametiga,  Päästeametiga, Eesti Erametsaliiduga,  Eesti Erametsakeskusega ja Pärnumaa Metsaomanike Seltsiga, Maaülikooliga, Soome ja Läti metsaomanike organisatsioonidega.  Kuulume Eesti tööohutuse- ja töötervishoiu alaste koolitajate ning Euroopa metsandusalaste koolitajate võrgustikku . Aastast 2010 kuulume  ka Eesti  Tervist Edendavate Töökohtade  TET  võrgustikku.
Seoses Eesti tööstusomandialase seadusandluse muutusega, mille kohaselt leiutistega tegeleva firma nimes peab sisalduma otseselt termin "patent" siis  olime sunnitud alates aprillist 2016  osaliselt muutma oma ärinime. Inseneribüroo UNEKO asemel on meie ärinimeks  nüüd  Patendibüroo UNEKO  ja aadressiks Rüütli 23, 80010 Pärnu.  Firma kõik rekvisiidid ja lepingulised kohustused on jäänud  endisteks.