Esileht arrow Erametsandus
Erametsaomanike koolitus

1. Erametsaomanike  nõustamine ja koolitus.  Siseriiklikud ja EL toetused metsaomanikele. Hooldustööd noorendikes ja raieküpses metsas. Erametsaomanike ühistegevus.  Metsade tuleohutus

 2. Pärnumaa metsaomanike seltsi kontori uus aadress on Riia mnt 106.  Telefonid ja mailiaadressid on endised..  Enamat teavet vaata seltsi kodulehelt www.parnumaamos.ee

3.   25-27 mail toimus erametsaomanike õppereis Lätimaale, tutvuma läti erametsaomanike ühistegevusega metsade jätkusuutlikul majandamisel, puiduenergia kasutamisel, metsaomanike koolitusel


4.   28.septembril õppepäev metsapuude, metsataimede ja metsamarjade   raviomadustest, soovitused ja näited nende kasutamiseks. Ettekanded Tartu Ülikoolilt  ja Susimetsa puhkekeskuselt.


5. 06.jaanuaril 2014 arutelu erametsaomanike ühistegevusest Tartus, maaülikoolis