Uudis
Õppepäevad Pärnumaal

Erametsaomanike õppepäevad 

 Koostööpartnerid:

1. Tuomarniemen metsandusalane ametikool (Soome)

2. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti (Tihemetsa) õppekoht

3. Joensuu bioenergia  võrgustiku Wenet  (Wood Energy Net) )ettevõtted

4. Hämeen ja Porin erametsaomanike ühendused

5. Erametsakeskus

6. Maaülikool

Üritused:

29 august. XVI  Metsamajandajate kookutulek

1-3 septembril  Metsanduslik õppereis Soome, Jyväskylan Puutehnoloogia ja Bioenergia messide külastused.

  

september - õppereis tutvumaks Soome metsaomanike ühistegevusega metsade majandamisel, metsamaterjalide realiseerimisel, puhke- ja loodusmatkarajad metsades

oktoober -  koos Soome koostööpartnertitega õppereis tutvumaks Varbla  puhke- ja loodusmatkaradadega  metsades